PNUtí je tvůrčí divadlo,
divadlo je tvůrčí pnutí.
PNUtí je nezávislá divadelní skupina věnující se mimo jiné divadlu poezie. Autorská tvorba, improvizace, interakce, loutky, živá hudba, humor a specifická poetika poletují vždy kolem. Co z toho vznikne? Jste napnutí? Přijďte na PNUtí a uvidíte!

PNUtí z.s.

PNUtí je sdružení, jehož zakládajícími členy jsou osoby múzické. Divadelníci, hudebnice a výtvarnice. Ti se dále spojili s uměleckým kovářem, zdravotní sestrou, účetní a PR asistentkou. Tento téměř dokonalý, elegantní a poměrně výkonný tým je schopen pořádat společenské a kulturní akce zajišťující divadelní představení, koncerty, workshopy, výtvarné dílny a vzdělávací akce. Udržovat v místě svého působení tradice, přicházet s novými tvůrčími aktivitami, shánět dobrovolníky a osoby nadšené podílet se na kultuře ve svém okolí.

O co nám jde: Chceme rozvíjet kulturní život v místě - místech našeho působení. Vytvářet kvalitní divadelní představení pro děti i dospělé. S důrazem na poetiku a práci s literaturou zejména s poezií. Obohacovat komunitní život. Organizovat divadelní produkce, zvát kvalitní divadelní soubory. Realizovat dramaturgicky zajímavé koncerty nejen klasické hudby. Podílet se na jejich organizaci. Spoluvytvářet kulturu a podporovat ji dle svých možností a schopností.

Kdo s kým: PNUtí z.s. spolupracuje pravidelně s obcí Budyně, městem Vodňany, Muzeem a Galerií Vodňany, Muzeem loutek a cirkusu v Prachaticích a dále rozvíjí spolupráci také s obcí Bílsko a Bavorov, zámkem Kratochvíle, občanským sdružením Mája Tvořivé Chelčice a dalšími.

Co: Pořádáme různé akce. Některé z nich se staly tradičními. Např: Svatováclavská pouť v Budyni, Adventní koncerty v Bílsku, Velikonoční koncerty ve Vodňanech, divadelní víkend na zámku Kratochvíle, účinkování na vernisážích Galerie a muzea ve Vodňanech, výtvarné dílny a dětské programy v Muzeu loutek a cirkusu v Prachaticích, společenské akce v Budyni vážící se na tradice během roku apod.

Proč: Protože: „PNUtí je TVŮRČÍ divadlo, divadlo je TVŮRČÍ pnutí.“

Naše vize: Rádi bychom vytrvali! Rozšiřovali oblast našeho působení. Prohlubovali kulturní život komunity v místě sídla občanského sdružení. Vytvořili kladné vazby a navázali spolupráci s dalšími spolky a dobrovolníky v okolí. Byli garancí kvality. Postupně získali kvalitní technické zázemí pro pořádání kulturních akcí. Měli k dispozici vhodné prostory pro naši uměleckou a kulturní činnost. Spolupracovali s odborníky v oboru scénografie, režie, dramaturgie, hudba atd. A při tom všem ještě připravili každoročně divadelní premiéru! A  navíc nezapomínali, že kromě „z.s.obních životů“ máme ještě a to hlavně „osobní životy“. Jinak řečeno PNUtí i pnutí by mělo být v harmonii, jinak by se mohlo přepnout! Nebo Přepjat?